Test30 | Mặt trụ

Khi điểm C di chuyển trên đường tròn tâm B, dấu vết của đoạn CD sẽ tạo ra

 • A. mặt trụ
 • B. khối trụ

Khi điểm C di chuyển trên đường tròn tâm B, dấu vết của hình chữ nhật sẽ tạo ra

 • A. mặt trụ
 • B. khối trụ

Hai đáy của hình trụ thì

 • A. bằng nhau
 • B. song song nhau
 • C. đều là elip
 • D. đều là hình tròn

Trong hình trụ, đoạn nối tâm 2 đáy thì

 • A. vuông góc với 2 đáy
 • B. bằng với chiều cao của hình trụ

Hình trụ có chiều cao là 3, bán kính đáy là 4 thì có diện tích xung quanh bằng

 • A. 12
 • B. 24
 • C. $12\pi$
 • D. $24\pi$
 • E. $48\pi$

Hình trụ có chiều cao là 3, diện tích xung quanh là $24\pi$ thì có bán kính đáy bằng

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 8

Hình trụ có chu vi đáy là 3, diện tích xung quanh là $24\pi$ thì có chiều cao bằng

 • A. 8
 • B. $8\pi$
 • C. 4

Hình trụ có diện tích đáy là 3, thể tích là $24\pi$ thì có chiều cao bằng

 • A. 8
 • B. $8\pi$
 • C. 4

Hình trụ có bán kính đáy là 6, chiều cao là 3 thì có thể tích bằng

 • A. $48\pi$
 • B. $18\pi$
 • C. $36\pi$

Hình trụ có diện tích đáy là $6\pi$, thể tích là $24\pi$ thì có bán kính đáy bằng

 • A. 8
 • B. 6
 • C. 4
 • D. 2

Tỉ số của thể tích và diện tích xung quanh của hình trụ $\frac{V}{S}=$

 • A. $R$
 • B. $R.\pi$
 • C. $\frac{R}{2}$

Hình trụ có thể tích là 100, diện tích xung quanh là 10 thì có bán kính đáy bằng

 • A. 20
 • B. 10
 • C. 5

Hình trụ có thể tích là $100\pi$,  bán kính đáy bằng 10 thì có chiều cao bằng

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1