Test39 | Điều kiện để 2 mặt phẳng song song, vuông góc

Hai mp  có các pháp tuyến cùng phương thì

 • A. song song
 • B. trùng nhau
 • C. song song hoặc trùng nhau
 • D. vuông góc

Hai mp  có các pháp tuyến cùng phương và có chung 1 điểm thì

 • A. song song
 • B. trùng nhau
 • C. song song hoặc trùng nhau
 • D. vuông góc

Hai mp  có các pháp tuyến cùng phương và ko có điểm chung thì

 • A. song song
 • B. trùng nhau
 • C. song song hoặc trùng nhau
 • D. vuông góc

Hai mp có các pháp tuyến vuông góc nhau thì

 • A. song song
 • B. trùng nhau
 • C. song song hoặc trùng nhau
 • D. vuông góc

Hai mp vuông góc có các pháp tuyến là $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ thì

 • A. $\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}=0$
 • B. $\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}=1$

Hai mp vuông góc có các pháp tuyến là $\overrightarrow{a}(1;2;3),\overrightarrow{b}(0;-3;s)$. Khi đó $s=$

 • A. 2
 • B. -2
 • C. 0

Hai mp vuông góc có các phương trình là $2x-3y+z-1=0$ và $x+y+m.z-4=0$. Khi đó $m=$

 • A. 1
 • B. -1
 • C. 0

Hai mp có các phương trình là $2x-3y+z-1=0$ và $4x-6y+m.z-4=0$. Hai mặt phẳng này song song khi $m=$

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Hai mp có các phương trình là $2x-3y+z-1=0$ và $4x-6y+m.z-2=0$. Khi $m=2$ thì 2 mặt phẳng này

 • A. trùng nhau
 • B. song song
 • C. cắt nhau

Hai mp có các phương trình là $2x-3y+z-1=0$ và $4x-6y+m.z-2=0$. Khi $m=3$ thì 2 mặt phẳng này

 • A. trùng nhau
 • B. song song
 • C. cắt nhau

Hai mp có các phương trình là $2x-3y+z-2=0$ và $4x-6y+m.z-2=0$. Khi $m=2$ thì 2 mặt phẳng này

 • A. trùng nhau
 • B. song song
 • C. cắt nhau