28. Học nhóm

Số lượng nhỏ: 3–5hs

Phù hợp hs hướng nội

Giáo viên quan tâm sát sao hơn, ko sa lầy vào việc giấy tờ, duy trì kỷ luật

Cải thiện thái độ học tập

Thu hút hs thông qua việc học tập hợp tác

Học sinh dễ học hỏi lẫn nhau qua

 • ý kiến khác
 • câu hỏi khác
 • câu trả lời khác
 • giải thích ý tưởng của mình cho người khác

Dành cho học sinh trung bình

 • ko quá tốt để dc chú ý
 • ko quá tệ để bị cảnh báo
 • ko phát triển tốt như khi dc chú ý nhiều hơn

Xây dựng siêu nhận thức: suy nghĩ về cách suy nghĩ

Môi trường an toàn

 • yên tĩnh, tập trung
 • tránh xung đột với không gian vui chơi ở nhà
 • bài học ko quá tập trung vào bản thân
 • nhận dc sự quan tâm ở mức vừa phải
 • ít bị làm phiền bởi bạn họca