30. Học tập thành thạo

Bài tập khắc phục dành riêng

Xếp loại chỉ dựa trên thành tích học tập

Việc đánh giá ko liên quan đến các bạn đồng trang lứa

Nếu đạt tiêu chuẩn sẽ dc nhận phần thưởng

Hệ thống hướng dẫn dc cá nhân hóa PSI của Keller

Động cơ tự quyết định:

  • tự chủ: điều chỉnh, lựa chọn hoàn thành, giới hạn thời gian học tập
  • năng lực: chỉ phải nhận điểm chưa hoàn thành, thay vì điểm kém
  • tính liên quan

Ko khả thi trong môi trường lớp học

Đánh giá phải dc tích lũy

Tránh dành nhiều nỗ lực cho tiêu chí ban đầu cao hơn 90%, mà nên dành nguồn lực đó cho các buổi học lại tiếp theo.

Kích hoạt kiến thức có sẵn: thử nghiệm + đánh giá

Thời gian khắc phục, học lại: học sinh khác -> học tập bồi dưỡng

Nếu hs ko thành thạo trong lần thử đầu tiên -> khắc phục bằng phương pháp giảng dạy khác