Giới thiệu

Ảnh đại diện

Cấu trúc: khóa học – bài học – câu đố, câu hỏi

Độ dài khóa học

Chỉ cho phép xem bài học khi đăng kí.

Thêm câu hỏi vào phần quiz: nhiều kiểu: chọn đáp án, điền đáp án.

Phần câu hỏi: hướng dẫn, giải thích

Giá bán

Thiết lập phương thức thanh toán: paypal, cash

Bật tính năng tạo tài khoản của wordpress

Cài theme: astra -> starter template -> day care service

Tạo form đăng ký WPForm

Quản lý user -> plugin Paid Memberships Pro

Tạo member level -> mức phí, thời gian giảm giá, danh mục truy cập

Tạo user

Tạo bài đăng dành riêng cho user.

Ẩn hoàn toàn cả tựa bài và nội dung -> require membership

Chỉ ẩn nội dung -> categories

Tạo thẻ thanh toán để thử nghiệm: stripe test card

Tạo mã giảm giá

Tạo khóa học:

 • Tiêu đề-> thời gian
 • Mô tả
 • Tạo tag, categories
 • Tạo bài học: section -> lesson
 • Đánh giá hoàn thành khóa học qua: bài đã học, bài tập đã làm dc
 • Giá tiền, giá khuyến mãi -> khoảng thời gian
 • Ảnh khóa học
 • Thêm số học sinh -> count
 • Thêm nút bấm -> icon box
 • List ảnh -> slider
 • Tạo ảnh trượt background
 • Tạo form góp ý
 • widget, menu