tế bào –>–>cơ quan–>hệ cơ quan–>cơ thể
nhân sơnhân thực nhiều TB cùng loạinhiều mô    
     thực hiện 1 chức năng  

Sinh vật: đơn bào, đa bào

Giới –> ngành –> lớp –> bộ –> họ –> chi/giống –> loài

Sơ đồ khóa lưỡng phân.

Virus:

 • chưa phải tế bào
 • kí sinh nội bào
 • dạng xoắn, khối, hỗn hợp
 • gồm vỏ protein, lõi chứa vật chất di truyền

Vi khuẩn:

 • từ tế bào nhân sơ
 • dạng que, cầu, xoắn, dấu phẩy

Nguyên sinh vật: từ TB nhân thực

TB nhân sơ TB nhân thực
nhỏ =1/10    
có thành TB, vỏ nhầy, lông, roicó khung TB, màng nhân

Thực vật:

 1. rêu: chưa có rễ, mạch dẫn
 2. dương xỉ: có mạch dẫn, rễ, thân , lá, ko có hạt
 3. hạt trần: thân gỗ,sinh sản bằng nón, chưa có hoa, quả
 4. hạt kín

Động vật:

 • ko xương sống: ruột khoang, giun, thân mềm, chân khớp
 • có xương sống: cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú

Phép lai: PxP –> F1,F1,… —-> F2,F2,…

Mỗi tính trạng trên cơ thể do 1 cặp nhân tố di truyền qui định( gen).

Đỏ thuần chủng: AA –> đỏ

Trắng thuần chủng: aa –> trắng

Đỏ lai: Aa –> hồng

=> trội ko hoàn toàn

Lai 1 cặp tính trạng: tỉ lệ

 • trội 3/4
 • lặn 1/4

Lai 2 cặp tính trạng: tỉ lệ 9:3:3:1

Tế bào sinh dưỡng: chứa cặp Nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n NST)

Loài đơn tính

Cặp NST giới tính:

 • đực: XY
 • cái: XX

Nguyên phân: 4NST kép –> 2 x 4NST đơn

Giảm phân: 4NST kép –> 2 x 2NST kép –> 4 x 2NST đơn

Con người: 46NST – 23 cặp:

 • 22 thường
 • 1 giới tính: XX, XY

Di truyền liên kết: nhóm tính trạng đi cùng nhau khi đi truyền.

ADN, ARN: axit nucleic

 • đường 5C
 • nhóm [katex]PO4[/katex]
 • nhóm bazo chứa N

ADN:

 • đa phân –> 4 đơn phân liên kết dọc
  • adenin A
  • timin T
  • xitozin X
  • guanin G
 • xoắn kép theo chu kì -> 10 cặp nucleotid, 2 mạch song song liên kết nhau bằng liên kết H
 • nguyên tắc bổ sung: A-T, G-X => số A = số T, số G = số X
 • nguyên tắc bán bảo toàn: mỗi ADN con có 1 mạch của ADN mẹ
 • gen là 1 đoạn của ADN

 ARN:

  • mARN: khuôn
  • tARN: mang axit amin -> ribosome
  • rARN: cấu tạo ribosome -> nơi tổng hợp protein
  • đa phân –> 4 đơn phân A, U (uraxin), G, X
  • xoắn đơn A-U, G-X

 

Đường đơn: gluco, fructo, galacto

Đường đôi:

 • gluco + fructo –> saccaro -> mía
 • gluco + gluco –> malto –> lúa mạch, mạch nha
 • gluco + galacto -> lacto -> sữa

Đường đa: tinh bột, cellulo, glycogen, chitin -> tạo gluco

Tế bào nhân sơ:

 • nhỏ, nhân chưa hoàn chỉnh -> sinh trưởng, sinh sản nhanh
 • vỏ nhầy: bảo vệ
 • lông: bám
 • roi: di chuyển
 • cấu tạo:
  • thành: bảo vệ
  • màng: kiểm soát ra vào
  • tế bào chất:
   • nước
   • ribosome 70S -> độ lắng tổng hợp protein
  • nhân: 1 phân tử ADN, ko có màng

Tế bào nhân thực: lớn, cấu tạo:

 • nhân:
  • màng
  • ADN+protein -> NST
  • ADN phiên mã -> ARN -> tế bào chất
 • thành tế bào:
  • có ở thực vật
  • liên kết bởi:
   • phiến giữa
   • cầu sinh chất
 • chất nền ngoại bào:
  • có ở động vật
  • glycoprotein
 • màng sinh chất:
  • vận chuyển
  • truyền tín hiệu
  • nhận biết
 • tế bào chất:
  • dịch mã -> protein
  • ribosome 80S:
   • cấu tạo gồm ARN + protein
   • tiểu phần lớn, tiểu phần bé
  • lưới nội chất:
   • hạt: tổng hợp protein
   • trơn: chứa enzim
  • bộ máy golgi: tiếp nhận, biến đổi, đóng gói, phân phối sp
  • ti thể:
   • màng kép
   • biến đường thành năng lượng ATP
  • không bào: hút nước, tạo mùi
  • trung thể:
   • có ở động vật
   • 2 trung tử
   • phân bào
  • khung xương: duy trì hình dạng
  • lysosome:
   • có ở động vật
   • cắt đại phân tử
   • phân hủy TB già, TB bị thương ko phục hồi
   • bảo vệ TB
   • từ golgi
  • peroxisome: chuyển hóa lipid, khử độc
  • lục lạp:
   • có ở thực vật
   • quang hợp
  • bào tương:
   • 50% khối lượng TB
   • chủ yếu là nước

Môi trường:

 • nhược trương: bên trong đậm đặc hơn
 • ưu trương: bên ngoài đậm đặc hơn
 • đẳng trương: trong, ngoài nồng độ như nhau

Vận chuyển:

 • thụ động: nồng độ cao –> nồng độ thấp, ko tốn năng lượng
 • chủ động: nồng độ thấp –> nồng độ cao, cần protein vận chuyển, tốn năng lượng

Liên kết cao năng: khi bẻ gãy sẽ giải phóng năng lượng

ATP: adenosine triphotphat -> chứa 2 liên kết cao năng

Enzym:

 • xúc tác
 • protein
 • protein + cofactor :
  • + kim loại
  • + chất hữu cơ – coenzym

Hóa tổng hợp:

 • CO2 –> chất hữu cơ
 • vi khuẩn oxi hóa: S, N, Fe

Quang tổng hợp:

 • CO2 –ánh sáng–> chất hữu cơ
 • quang hợp: thải O2
 • quang khử: ko thải O2

Phân giải:

 • hiếu khí:
  • có O2
  • 3 giai đoạn:
   1. đường phân –> 2ATP
   2. oxi hóa –> 1ATP
   3. chuỗi truyền electron hô hấp: tạo nhiều ATP nhất -> 9ATP
 • kị khí:
  • ko O2
  • tạo 2ATP
  • lên men:
   • rượu [katex]C_2H_5OH[/katex]
   • lactic [katex]C_2H_5OCOOH[/katex]

Truyền thông tin giữa các TB:

 • tiếp nhận
 • truyền tin
 • đáp ứng

Chu kì TB = chu kì phân bào:

 • kiểm soát phân bào -> điểm kiểm soát
 • nguyên phân:
  • TB con có số NST = số NST của TB mẹ
  • đảm bảo độ ổn định của bộ NST
 • giảm phân:
  • TB con số NST = 1/2 số NST của TB mẹ
  • tạo nhiều biến dị tổ hợp qua thụ tinh

Tự dưỡng: tự tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ

Dị dưỡng: lấy chất hữu cơ -> chất hữu cơ

Thực vật hấp thụ [katex]NO_3 –> NO_2 –> NH_4[/katex]

Quang hợp:

 • [katex]H_2O + CO_2[/katex] —ánh sáng, diệp lục(trong lục lạp)—–>  [katex]C_6H_{12}O_6(glucose) + O_2[/katex]
 • pha sáng: [katex]H_2O —> H^+ + O_2 + e^-[/katex]
 • pha tối:
  • đồng hóa [katex]CO_2[/katex]
  • thực vật:
   • C3: khắp nơi
   • C4:
    • nhiệt đới, cận nhiệt đới. nóng ẩm
    • Co2 thấp, O2 cao
   • CAM: khô hạn

Hô hấp:

 • [katex]C_6H_{12}O_6(glucose) + O_2 —> H2O+CO_2[/katex] + năng lượng(ATP + nhiệt)
 • diễn ra mạnh ở rễ, hạt nảy mầm, hoa, quả
 • hiếu khí: có O2
 • kị khí: thiếu O2

Miễn dịch:

 • ko đặc hiệu: bẩm sinh
 • đặc hiệu

Neuron: tế bào thần kinh

Sinh sản hữu tính ở thực vật:

Sinh sản ở động vật:

 • vô tính:
  • phân đôi
  • nảy chồi
  • phân mảnh
  • trinh sinh:
   • trứng, ong đực
 • hữu tính: ong chúa, ong thợ

Gen (1 đoạn ADN – chuỗi nucleotit) -> mARN -> protein -> tính trạng

Cấu trúc gen: Vùng điều hòa –> vùng mã hóa –> vùng kết thúc

Gen mang thông tin cấu trúc protein: ở nhân TB

Protein:

 • đa phân -> đơn phân – axit amin – 20 loại
 • chức năng:
  • cấu trúc: collagen, elastin
  • xúc tác trao đổi chất: enzim
  • điều hòa hoocmon: insulin điều hòa lượng đường trong máu
  • kháng thể
  • vận động

3 nucleotit liền nhau –mã hóa –> 1 axit amin

Mỗi bộ 3:

 • trên ARN: codon
 • trên ADN: triplet

 

Bộ 3:

 • kết thúc: UAA, UAG, UGA
  • ko mã hóa a áxit amin
  • kết thúc dịch mã
 • mở đầu: AUG
  • mở đầu dịch mã
  • mã hóa axit amin metionin

Mã di truyền:

 • phổ biến — chung bộ mã
 • đặc hiệu: 1 bộ 3 mã hóa 1 axit amin
 • thoái hóa: nhiều bộ 3 cùng xác định 1 loại axit amin

Phiên mã: tổng hợp ARN trên khuôn ADN: chiều 3′ – 5′

Gen: 2 mạch nuc – 1 mạch khuôn

Bộ 3 đối mã (anticodon) trên tARN: bắt đôi với codon trên mARN

Dịch mã: tổng hợp protein

 • hoạt hóa axit amin –> gắn với mARN
 • tổng hợp chuỗi peptit

Di truyền:

Ví dụ:

Đột biến: biến đổi cấu trúc gen: mất, thêm, thay thế cặp nucleotit

alen: trạng thái khác nhau của cùng 1 gen

Đột biến cấu trúc NST: mất, lặp, chuyển, đảo đoạn

Đột biến số lượng NST:

 • đa bội: NST 3n, 4n,…
  • to khỏe
  • lẻ: ko sinh sản, ko hạt
 • lệch bội:
  • trong phân bào
  • lưỡng bội bình thường: 2n
  • Thể dị bội: TB tăng hoặc giảm số NST
   • thể 0: 2n-2
   • thể 1: 2n-1
   • thể 1 kép: 2n-1-1
   • thể 3: 2n+1
   • thể 3 kép: 2n+1+1
   • thể 4:2n+2
   • thể 4 kép:2n+2+2

Thường biến: biến đổi kiểu hình dưới tác động của môi trường, bố mẹ:

 • ko truyền tính trạng hình thành sẵn
 • truyền kiểu gen quy định cách phản ứng với môi trường

 

Qui luật phân li Menden:

 • F0: AA x aa
 • F1: Aa x Aa
 • F2: AA, Aa, aA, aa
 • tỉ lệ kiểu hình 3:1

Phân li độc lập:

 • F0: AABB x aabb
 • F1: AaBb x AaBb
 • F2:
  • AABB, AABb, AAbB, AaBB, AaBb, AabB, aABB, aABb, aAbB
  • AAbb, Aabb, aAbb
  • aaBB, aaBb, aabB
  • aabb
  • tỉ lệ kiểu hình 9:3:3:1

1 tính trạng: 2 alen A, a —> AA, Aa, aA, aa

 • -> 3 kiểu gen: AA, Aa, aa
 • –> 2 kiểu hình

2 tính trạng:

 • 3.3=9 kiểu gen
 • 2.2=4 kiểu hình

3 tính trạng:

 • 3.3.3=27 kiểu gen
 • 2.2.2=8 tính trạng

10 tính trạng:

 • 3^10 kiểu gen
 • 2^10 tính trạng

Tương tác gen:

 • bổ sung: kiểu hình biểu hiện khi có đủ 2 alen trội A, B –> tỉ lệ kiểu hình 9:7
 • cộng gộp: mỗi alen trội đều làm tăng biểu hiện của kiểu hình lên 1 chút ít:
  • trắng: AABB
  • hơi trắng: AaBB
  • nâu: AaBb
  • đen: aabb
 • đa hiệu: 1 gen tác động đến biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau

Nhóm gen liên kết: trên cùng 1 ADN, đi chung sau khi di truyền –> ổn định

Hoán vị gen: trao đổi chéo đoạn NST trong giảm phân.

Gen xa nhau –> xác suất trao đổi chéo lớn

=> Tần số hoán vị gen –> thước đo khoảng cách các gen

1% hoán vị = 1cM (centi Morgan)

Tỉ lệ phân li kiểu hình khác nhau ở 2 giới => gen nằm trên NST giới tính.

Con lai luôn có kiểu hình giống mẹ => gen ở ngoài nhân, trong ti thể hoặc lục lạp.

Kiểu hình: kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

1 gen + các môi trường –> các kiểu hình

 • mức phản ứng của kiểu gen
 • sự mềm dẻo kiểu hình

Trẻ đồng sinh: cùng dc sinh trong 1 lần: cùng trứng, khác trứng.

Kĩ thuật gen:

Quần thể:

 • tần số alen
 • kiểu gen
 • tự thụ phấn
 • giao phối gần
 • ngẫu phối
 • cân bằng di truyền:
  • p+q = 1
  • tần số alen: trội=p, lặn=q
  • p^2=đồng hợp trội, q^2=đồng hợp lặn, 2pq=dị hợp
  • Ưu thế lai:

   • hiện tượng [katex]F_1[/katex] vượt trội [katex]F_0[/katex]

   • giảm dần qua các thế hệ
  • bằng chứng tiến hóa:
   • giải phẫu
   • phôi sinh học
   • địa lí
   • phân tử, tế bào
  • thuyết Lamark
   • khi môi trường thay đổi –> phát triển cơ quan hoạt động nhiều
   • di truyền các cơ quan dc sử dụng
  • thuyết Darwin
   • đẻ nhiều hơn số lượng sống sót
   • duy trì kích thước khi môi trường ko đổi
   • cùng bố mẹ vẫn khác nhau nhiều
   • đấu tranh sinh tồn –> biến dị thích nghi tăng

Đột biến —> biến dị –> di truyền –> tổ hợp –> tiến hóa:

                • đột biến
                • di nhập gen
                • chọn lọc tự nhiên
                • ngẫu nhiên
                • giao phối ko ngẫu nhiên